Object Software

Ontwikkeling & Ondersteuning

ruim 25 jaar specialist in (maatwerk) software en IT systemen

remote support (Windows) remote support (Mac)

Dienstverlening in software en computer systemen sinds 1991

Software ontwikkeling

Toepassingen in .NET en Delphi voor PC en mobile maar ook legacy talen zoals VB6 en C/C++

Database ontwikkeling

Installatie, ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en ontwikkeling van Microsoft SQL server en Embarcadero Interbase (en meer)

IT Beheer en ondersteuning

Levering en beheer van Software, PC's, laptops, Servers en andere ICT apparatuur en natuurlijk (remote) support.

Consultancy

Advisering en begeleiding van ICT projecten. Zoals selectie, beoordeling of implementatie van soft- en hardware.

Tool Management System

Een geavanceerd registratie systeem voor het uitlenen en uitgeven van materialen en gereedschappen. Gebruikmakend van autonome barcodelezers kan snel en doeltreffend bijgehouden worden waar uw spullen blijven. Unieke stukken maar ook verbruiks materialen kunnen getraceerd worden en foto's, handleidingen en keuringen kunnen aan de objecten en personen gekoppeld worden.

Zie de TMS website voor meer informatie.

Contact

Object Software Ontwikkeling BV

Molenstraat 8a, 2242 HT Wassenaar

Phone +31 (0)70-5177286 (ook via WhatsApp) · VOIP: ObjectSoftware · e-mail

Support

Gebruik het programma OSO hulp op afstand of de webclient en bel ons voor het sessienummer zodat wij met u kunnen meekijken en - na toestemming - uw PC kunnen bedienen.

Freeware

DiskTT · Disk Throughput Tester 2.10 R16 (build 222)

DiskTT measures the file system thruput under 32/64-bit windows using Windows core read and write functions. Your actual disk perfomance under Windows is determined not only by the speed of your hard drive (as measured by most disk benchmarks) but also by factors such as the main board chipset, AHCI/UDMA/PIO mode, RAID configuration, CPU speed, RAM size and the quality of drivers. DiskTT simply tries to give you an indication of the amount of Megabytes per second read and write file I/O speed you get under your normal Windows environment. DiskTT is freeware.